HaloFisioterapi

Tim Halofisioterapi

Ketut Resa Indar Parwangsa, S.Kes

FOUNDER & DIREKTUR

Ftr. I Putu Mahendra Putra, S.Kes

FISIOTERAPIS & WRITER

Ftr. Komang Embun Dini Hari, S.Kes

FISIOTERAPIS & WRITER

Ftr. Ferdi Alkindi, S.Kes

FISIOTERAPIS & CONTENT PRODUCTION

Ftr. I Made Andika Tresnanda Putra, S.Kes

FISIOTERAPIS & CONTENT PRODUCTION

Hafizh Marin

CONTENT PRODUCTION

Putu Bulan Permatadewi

CONTENT PRODUCTION